آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت؛ در صورت تصویب امکان ورود یا خروج یک دلار را هم نخواهیم داشت – نیوزبازتاب خبر news.ir

آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت؛ در صورت تصویب امکان ورود یا خروج یک دلار را هم نخواهیم داشت

مصباحی مقدم تشریح کرد

اقتصادنیوز: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صحبت از پذیرش FATF نوعی تحریف است، گفت: اگر پذیرش FATF را به مصلحت کشور می‌دیدیم آن را تصویب می‌کردیم اما معتقدیم FATF چیزی جز خسارت برای ملت ایران به دنبال ندارد.

لینک منبع: آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت؛ در صورت تصویب امکان ورود یا خروج یک دلار را هم نخواهیم داشت – نیوز

https://www.news.ir/142707/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-fatf-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE/

خبر اقتصادی