آخرین وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در ۶ آبان – نیوزبازتاب خبر news.ir

نام شرکت سهامی

 قیمت هر سهم در معاملات ششم  آبان ماه برحسب ریالقیمت هر سهم در معاملات پنجم آبان ماه برحسب ریال

 فارس(صنایع‌ پتروشیمی خلیج فارس) 

۱۴,۳۸۰۱۴,۳۸۰

شگویا (پتروشیمی‌شهید تندگویان)

۱۱,۷۲۲۱۱,۸۹۶

شاوان (پالایش نفت لاوان)

۹۹,۵۱۶۹۹,۷۸۵

دانا (بیمه دانا) 

۵,۷۷۰۶,۰۷۰

بنیرو (شرکت نیرو ترانس) 

۵۵,۳۲۰۵۵,۳۳۰

رمپنا (شرکت مپنا) 

۱۶,۰۲۰۱۶,۹۱۰

اخابر(مخابرات ایران)  

۱۳,۷۹۰۱۴,۵۱۰

کگل (شرکت گل گهر) 

۱۴,۴۴۰۱۵,۱۸۰

حکشتی‌ (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

۳۰,۵۲۰۳۲,۱۱۰

 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) 

۱۲,۴۴۰۱۳,۰۶۰

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) 

۲۴,۰۳۰۲۴,۱۴۰

فخوز (شرکت فولاد خوزستان)

۳۲,۵۱۰۳۳,۴۲۰

ساراب ( سیمان داراب ) 

۱۳,۶۰۰۱۱,۶۵۰

ورنا (سرمایه گذاری رنا) 

۹,۷۷۰۹,۲۳۰

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) 

۲۹,۹۵۰۲۹,۹۵۰

کچاد (شرکت چادرملو)

۱۳,۶۰۰۱۴,۳۰۰

وپست (شرکت پست)

۹,۷۷۰۱۰,۴۶۰

مارون (پتروشیمی مارون) 

۱۲۸,۵۰۰۱۳۱,۵۰۰

شپنا (پالایش نفت اصفهان) 

۱۴,۸۷۰۱۵,۶۵۰

شتران (پالایش نفت تهران) 

۱۲,۴۵۰۱۳,۱۰۰

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) 

۲۹,۹۱۰۳۱,۴۸۰

بسویچ (شرکت پارس سویچ) 

۴۰,۸۵۰۴۰,۸۵۰

وبملت (بانک ملت)

۴,۶۴۰۴,۸۹۰

وبصادر ( بانک صارات ایران ) 

۳,۳۶۰۳,۵۳۰

خاور( ایران خودرو ) 

۶,۴۶۴۶,۴۷۴

وتجارت (بانک تجارت )

۳,۰۰۰۳,۰۰۰

 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 

۱۹,۰۰۰۱۹,۵۰۰

شراز (پالایش نفت شیراز) 

۹۹,۲۷۲۹۹,۳۷۵

جم (پتروشیمی جم) 

۴۱,۸۰۰۴۴,۰۰۰

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) 

۲۰,۷۶۰۲۱,۷۷۰

سدشت (سیمان دشتستان) 

۳۶,۰۹۰۳۶,۰۴۰

شبریز(پالایش نفت تبریز)

۳۰,۷۸۰۳۰,۹۴۰

 

لینک منبع: آخرین وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در ۶ آبان – نیوز

https://www.news.ir/240835/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84-33/

خبر اقتصادی