آخرین واکنش رییس مجلس درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی – نیوزبازتاب خبر news.ir

آخرین واکنش رییس مجلس درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی

اقتصاد نیوز: رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: طرح موسوم به «مالیات بر خانه‌های خالی» نهایی شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت‌ها عرضه نمی‌کردند، مجبور به تغییر این رویۀ غیرانسانی وعرضۀ مسکن شوند.

لینک منبع: آخرین واکنش رییس مجلس درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی – نیوز

https://www.news.ir/138795/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7/

خبر اقتصادی