آخرین خبرها درباره وضعیت جسمانی استاد شجریان – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، بیمارستان جم در اطلاعیه ای در باره وضعیت جسمانی استاد شجریان نوشت: شرایط بالینی استاد نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است و ایشان همچنان نیازمند بستری در بخش مراقلبت های ویژه می باشند.

شجریان

لینک منبع: آخرین خبرها درباره وضعیت جسمانی استاد شجریان – نیوز

https://www.news.ir/216866/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/

خبر اقتصادی