آخرین تحولات امروز «دارایکم» – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: ارزش هر واحد صندوق واسطه گری مالی یکم در دومین روز هفته با کاهش ۴.۸۲ درصدی همراه شد و روز را با قیمت ۲۵ هزار و ۴۰۶ تومان به پایان برد.

لینک منبع: آخرین تحولات امروز «دارایکم» – نیوز

https://www.news.ir/126543/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%85/

خبر اقتصادی