آخرین آمار کرونا در جهان ( ۲ مرداد) – نیوزبازتاب خبر news.ir

آخرین آمار کرونا در جهان ( 2 مرداد)

اقتصاد نیوز: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح پنجشنبه (۲ مرداد) از مرز ۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به بیش از ۶۳۰ هزار نفر رسید.

لینک منبع: آخرین آمار کرونا در جهان ( ۲ مرداد) – نیوز

https://www.news.ir/123027/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

خبر اقتصادی